Rregullore

Universiteti i Arteve publikon kriteret e pranimit në master

Sipas rregullores, pranimet në fakultetin e artit skenik, të arteve të bukura dhe muzikës do të bëhen në bazë të konkurseve, ndërkohë që kandidatët do të bëhen pjesë e konkurseve pas regjistrimit në sekretaritë mësimore.

Universiteti i Arteve ka publikuar në faqen zyrtare kriteret e pranimit, për të gjithë atakandidatët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet master.

Sipas rregullores, pranimet në fakultetin e artit skenik, të arteve të bukura dhe muzikës do të bëhen në bazë të konkurseve, ndërkohë që kandidatët do të bëhen pjesë e konkurseve pas regjistrimit në sekretaritë mësimore.

Për të konkuruar, çdo kandidat duhet të paraqesë një dosje personale.

Kjo dosje duhet të përmbajë: cv-personale, listën e notave, diploma e studimeve, bachelor, projekte, filma, shfaqje, ekspozita. Po ashtu, dosja duhet të përmbajë edhe dëshmitë e aktiviteve artstike si brenda dhe jashtë shkollës.

2,338 Lexime
7 vjet më parë