Ligji

Ligji për njohjen e kualifikimeve profesionale

Me këtë ligj rregullohen procedura dhe organet kompetente për lëshimin e lejes për dhënien e shërbimeve nga të huajt në Republikën e Maqedonisë, procedura dhe organet kompetente për njohjen e kualifikimeve profesionale...

1,038 Lexime
4 vjet më parë