Ligji

Ligji për qendrën shtetërore për provim

Me këtë ligj rregullohet themelimi, puna, kompetencat, administrimi, udhëheqja, financimi, mbikëqyrja ndaj punës si dhe çështje tjera të lidhura me punën e Qendrës shtetërore për provim.

2,309 Lexime
7 vjet më parë