Ligji

Ligji për standardin e nxënësve

Me këtë ligj rregullohet themelimi, organizimi, funksionimi dhe administrimi në institucionet për standardin e nxënësve, si pjesë e sistemit të arsimit dhe edukimit. Standardi i nxënësve realizohet në institucionet publike për standardin e nxënësve...

1,688 Lexime
7 vjet më parë