Vendim

MASHT aprovon vijimin e procesit të pilotimit në klasën: 3, 4, 5, 8 dhe 9.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka publikuar vendimet për vijimin e procesit të pilotimit të kurrikulës së re në 95 shkolla të Kosovës. Vendimi mban datën 3 gusht 2017.

568 Lexime
2 vjet më parë