Ligji Nr. 03/L-060

Për kualifikimet kombëtare

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; me qëllim të rregullimit ligjor të sistemit tё kualifikimeve kombëtare në të gjitha nivelet e arsimit dhe aftësimit formal dhe joformal...

699 Lexime
3 vjet më parë