Udhëzim i IZHA

Portofoli i të nxënit, tregues i arritjes së kompetencave

Portofoli i të nxënit, tregues i arritjes së kompetencave është udhëzues për mësuesit e sistemit arsimor parauniversitar. Materiali u hartua nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit.

5,732 Lexime
4 vjet më parë