MODEL

Gjuhë shqipe 3, tema mësimore “Fjalët e personazheve të fabulës”

Mësuesja Gladiola Dollani nga shkolla 9-vjeçare "Rexhep Mezini", sjell një orë mësimi virtuale në lëndën e Gjuhës shqipe për klasat e treta. Tema “Fjalët e personazheve të fabulës”.

Orë mësimi virtuale, Gjuhë Shqipe III

Përgatiti: mësuesja Gladiola Dollani

Lenda: Gjuhe shqipe

Klasa: III

Tema: Fjalet e personazheve te fabules

Shkolla: "Rexhep Mezini"

(Portali Shkollor) 

810 Lexime
10 muaj më parë