Profesioni i rregulluar i Mësuesit

Fondi i pyetjeve për provimin e licencës, për të gjitha profilet

Në këtë hapësirë do të gjeni të përmbledhur fondin e pyetjeve të provimit të shtetit për Profesionin e Rregulluar të Mësuesit. Bazuar në publikimin zyrtar të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, më poshtë ju mund të njiheni me pyetjet e licencës për çdo profil.

1. Arsimi fillor

2. Artet Figurative

3. Biologji

4. Biologji Kimi

5. Edukim Fizik

6. Fizikë

7. Gjeografi

8. Gjuhë Angleze

9. Gjuhë Frënge

10. Gjuhë Greke

11. Gjuhë Gjermane

12. Gjuhë Italiane

13. Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

14. Histori

15. Histori Gjeografi

16. Histori Gjeografi Edukatë

17. Informatikë

18. Instrumente Muzikore

19. Kimi

20. Matematikë

21. Matematikë Fizikë

22. Matematikë Informatikë

23. Shkenca Sociale

24. Arsimi special © Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

71,366 Lexime
1 vit më parë