Manual

Gjithëpërfshirja në Arsimin Parashkollor, në një qasje të re

Ky botim trajton një qasje të re të arsimit gjithëpërfshirës, i bazuar në të drejtat, i përqendruar në të nxënit aktiv dhe i bazuar në praktikë, duke përdorur reflektimin dhe bashkëpunimin si bazë për të nxënit.

Arsimi gjithëpërfshirës është ndër prioritetet më të rëndësishme të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Ky botim trajton një qasje të re të arsimit gjithëpërfshirës, i bazuar në të drejtat, i përqendruar në të nxënit aktiv dhe i bazuar në praktikë, duke përdorur reflektimin dhe bashkëpunimin si bazë për të nxënit.


Zyra e UNICEF-it në Shqipëri, në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, mundësoi përgatitjen e këtij botimi, përshtatur në kontekstin shqiptar, në kuadër të projektit “Improving inclusive practices in preschool education”.

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

1,624 Lexime
3 muaj më parë