PORTALI "MËSUES PËR SHQIPËRINË"

Kalendari i testimit të informatizuar të mësuesit

QSHA ka publikuar kalendarin për testimin e informatizuar të mësuesit (portali i mësuesit), i cili do të zhvillohet gjatë periudhës korrik-gusht 2019. Në këtë kalendar përcaktohen datat e posaçme të secilit profil.

ORGANIZIMI I TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË MËSUESIT (PORTALI I MËSUESIT), KORRIK-GUSHT 2019


QSHA ka publikuar kalendarin për testimin e informatizuar të mësuesit (portali i mësuesit), i cili do të zhvillohet gjatë periudhës korrik-gusht 2019. Në këtë kalendar përcaktohen datat e posaçme të secilit profil.

(Portali Shkollor)

2,164 Lexime
10 muaj më parë