MËSUES PËR SHQIPËRINË

Lista emërore e mësuesve të testimit të informatizuar

QSHA publikon listën e mësuesve të cilët do t'i nënshtrohen testimit të informatizuar (portali i mësuesit). Kjo listë i referohet kandidatëve të profilit gjuhë-letërsi. Krahas emrit përcaktohet edhe orari.

Portali i Mësuesit 2019 Profili Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

QSHA publikon listën e mësuesve të cilët do t'i nënshtrohen testimit të informatizuar (portali i mësuesit). Kjo listë i referohet kandidatëve të profilit gjuhë-letërsi. Krahas emrit përcaktohet edhe orari.

(Portali Shkollor)

7,830 Lexime
1 vit më parë