MATURA SHTETËRORE 2019

Matura shtetërore 2019, modele testesh dhe skema vlerësimi

Në këtë material, gjeni modele testesh dhe skema vlerësimi, për provimet e maturës shtetërore 2019. Shembuj të tillë ju shërbejnë për t’u ardhur në ndihmë maturantëve dhe për t’i aftësuar ata në zgjidhjen e tezave të tilla.

Në këtë material, gjeni modele testesh dhe skema vlerësimi, për provimet e maturës shtetërore 2019. Shembuj të tillë ju shërbejnë për t’u ardhur në ndihmë maturantëve dhe për t’i aftësuar  ata në zgjidhjen e tezave të tilla. Ky orientim vjen si një domosdoshmëri për arritjen e rezultateve sa më të larta. 


Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, model testi 


Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, skemë vlerësimiMatematikë, model testi


Matematikë, skemë vlerësimiGjuhë angleze, model testi


Gjuhë angleze, skemë vlerësimiGjuhë italiane, model testi


Gjuhë italiane, skemë vlerësimi Gjuhë frënge, model testi


Gjuhë frënge, skemë vlerësimi Gjuhë gjermane, model testi


Gjuhë gjermane, skemë vlerësimiGjuhë spanjolle, model testi


Gjuhë spanjolle, skemë vlerësimi(Portali Shkollor)

104,582 Lexime
5 vjet më parë