SHEMBULL

Model kërkese për të marrë pjesë në provimin e kualifikimit

Mësues, nëse do të jepni provimin e kualifikimit, ky është modeli i kërkesës që duhet të plotësoni për ta dorëzuar pranë ZVA-së së qytetit tuaj. Ju mund ta shkarkoni atë nga formati PDF që ne po jua paraqesim dhe ta printoni.

Ky që po ju paraqesim sot është modeli i një kërkese që duhet ta plotësoni në qoftë se do të merrni pjesë në provimin e kualifikimit, kërkesë  të cilën e dorëzoni pranë ZVA-së së qytetit tuaj.  


Ju mund ta shkarkoni atë nga formati PDF që ne po jua paraqesim më poshtë dhe ta printoni. Suksese! 

(Portali Shkollor) 

3,016 Lexime
1 muaj më parë