TESTE TË ZGJIDHURA

Modele testesh të zgjidhura për kandidatët që marrin pjesë në testimin "Mësues për Shqipërinë"

Përmes këtij materiali i vijmë në ndihmë kandidatëve për mësues të cilët do të marrin pjesë në portalin "Mësues për Shqipërinë. Modelet e testeve të zgjidhura vijnë për lëndë të ndryshme, në varësi të profilizimit tuaj.

Ky material i vjen në ndihmë kandidatëve për mësues të cilët do të marrin pjesë në testimin "Mësues për Shqipërinë". Testet e zgjidhura të viteve të mëparshme i përkasin lëndëve të ndryshme, pra ju në varësi të profilizimit tuaj gjeni dhe dhe modelet e testeve përkatëse. 


Ndërkohë ju bëjmë me dije se deri më tani nga ana e QSHA nuk është dhënë asnjë njoftim zyrtar se kur do të zhvillohet i ashtuquajturi provimi i portalit "Mësues për Shqipërinë" për vitin 2023, por ne do t'ju informojmë sapo të ketë diçka të re. 


Për programet orientuese për këtë provim të informatizuar për vitin 2023 ju mund të klikoni këtu. 
Matematikë

Gjuhë shqipe dhe letërsi

Fizikë


Të tjera:

Kimi

Italisht

Histori

Gjuhë greke

Gjermanisht

Gjeografi

Frengjisht

Ekonomi

Edukim fizik

Biologji

Art pamor

Art figurativ për shkollat artistike

Arsimi special

Arsimi profesional

Anglisht

Tik

Shkencat Shoqërore

©Portali Shkollor Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

147,138 Lexime
10 muaj më parë