NJOFTIM

Ndryshimi mbi provimin me shkrim të kualifikimit

Njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit për Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar dhe për Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar.

Njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit për Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar dhe për Zyrat Vendore të Arsimit ParauniversitarNë kuadër të organizimit të procesit të kualifikimit të mësueve për vitin shkollor 2019-2020, ju bëjmë me dije se provimi me shkrim për kualifikimin nuk do të zhvillohet në datën 04-04-2020, siç ishte njoftuar më parë, por në një datë tjetër, për të cilën do të njoftoheni në vijim, pasi është në proces ndryshimi i Udhëzimit Nr. 2, datë 12-02-2015, "Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve".

(Portali Shkollor)

5,925 Lexime
1 muaj më parë