MËSUESIA

Përse mësuesit e duan profesionin e tyre?

Mësimdhënia është një fushë e mbushur me sfida: mësuesit duhet të jenë të durueshëm, të kuptueshëm, simpatikë. Mësuesit e duan mësimin për shkak të respektit që marrin nga shoqëria, si dhe aftësisë për të bërë ndryshime për nxënësit.

Mësuesia është një nga profesionet më të rëndësishëm në botë. Mësuesit janë përgjegjës për përgatitjen e gjeneratave të ardhshme, për t'u bërë qytetarë produktivë, të ngritur dhe që do të kontribuojnë në shoqëri. Pse mësuesit e duan mësimin? Ka disa arsye pse shumica e mësuesve vendosin të bëjnë atë që bëjnë.


Aftësia për të bërë një ndryshim

Me sa duket arsyeja më e zakonshme që mësuesit vendosin të japin mësim është aftësia për të bërë ndryshime. Ka shumë profesione që u japin njerëzve mundësinë që të kenë një ndikim pozitiv në botë, por ka pak profesione që kanë si të drejtpërdrejtë ndikimin në krijimin e një shoqërie më të mirë. Njerëzit priren t'i mbajnë mend mësuesit e tyre për vite të tëra pasi mbarojnë shkollën: mësuesit e mirë mund të frymëzojnë studentët të bëhen diçka për të cilën ata kurrë nuk menduan se mund të ishin, ose të punojnë në një fushë për të cilën ata nuk mendonin se ishin të prerë.

Një mënyrë tjetër që mësuesit të bëjnë ndryshime është duke siguruar udhëzime sociale për nxënësit e tyre. Për ata fëmijë që nuk i kanë prindërit e tyre afër, mësuesit mund të japin një ndikim të rëndësishëm që i ndihmon nxënësit e tyre të marrin vendimet e duhura, edhe kur nuk janë në klasë.


Siguria në punë

Çështja e sigurisë në punë është gjithashtu shumë e rëndësishme.  Mësuesit janë të nevojshëm kudo, që do të thotë se një mësues i kualifikuar, me përvojë nuk do të duhet të shqetësohet për largimin nga puna. Siguria në punë është një nga arsyet kryesore që njerëzit që janë të prirur të japin mësim dhe vendosin të ndjekin këtë profesion.


Aftësia për të punuar kudo tjetër

Mësuesit janë të nevojshëm në pothuajse çdo qytet: ndërsa brezi i vjetër i mësuesve dalin në pension, mësuesit e rinj kërkohen t'i zëvendësojnë ata. Sipas hulumtimeve nga Kombet e Bashkuara, bota do të duhet të rekrutojë mbi 8 milion mësues të rinj për të përmbushur kërkesën globale. Ekzistojnë shumë mundësi në dispozicion për mësuesit në të gjithë botën, veçanërisht në vendet të cilat e përqëndrojnë fokusin e tyre në arsim.


Zgjedhja e fushës së tyre/Profilizimi

Pse mësuesit e duan mësimin? Një nga arsyet kryesore është se ata duhet të zgjedhin specialitetin e tyre. Nga shkenca në histori deri në matematikë, mësuesit kanë një larmi opsionesh kur bëhet fjalë për atë që ata duan të mësojnë. Kjo do të thotë që ata mund të zgjedhin një fushë për të cilën ata janë të interesuar, e cila do t'i ndihmojë ata të transferojnë atë interes në klasat e tyre, në mënyrë që ata të mund të frymëzojnë gjeneratat e ardhshme të mësojnë për lëndë të rëndësishme.


Respekt nga shoqëria

Edhe pse mësuesit mund të mos jenë profesionistët më të paguar, ata marrin një respekt të jashtëzakonshëm nga shoqëria në përgjithësi. Ka shumë shoqata të përkushtuara për t'i ndihmuar mësuesit të bëjnë një punë më të mirë. Në disa vende të botës, shumë institucione, si dyqanet me pakicë dhe restorantet, ofrojnë zbritje dhe oferta speciale që janë vetëm të disponueshme vetëm për mësuesit.


Mësimdhënia është një fushë e mbushur me sfida: mësuesit duhet të jenë të durueshëm, të kuptueshëm, simpatikë dhe të edukojnë. Mësuesit e duan mësimin për shkak të respektit që marrin nga shoqëria, si dhe aftësisë për të bërë ndryshime për nxënësit. (P.Shtini; Portali Shkollor)

2,415 Lexime
9 muaj më parë