PROVIMET E LIRIMIT 2023

Programet orientuese për Provimin Kombëtar të Arsimit Bazë, viti shkollor 2022-2023

Ministria e Arsimit ka publikuar programet orientuese për Provimin Kombëtar të Arsimit Bazë për vitin shkollor 2022-2023. Programin orientues e gjeni për lëndën e Gjuhës së huaj, Gjuhës shqipe dhe Matematikës, për të cilat nxënësit do t'i nënshtrohen testimit.


Nxënësit e arsimit bazë, në përfundim të katër viteve, i nënshtrohen një testimi, i ashtëquajturi provimi i lirimit në lëndët: Gjuhë e huaj, Gjuhë shqipe dhe Matematikë. Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar ka përcaktuar programin që duhet ndjekur nga mësuesit dhe nxënësit në lidhje me këtë testim. Për secilën nga lëndët, sillet një program të detajuar dhe mirëmenduar, si një formë kontrolli rreth njohurive që nxënësit kanë përfituar gjatë arsimit bazë.


Më poshtë do të gjeni programet orientuese për Provimin Kombëtar të Arsimit Bazë (PKAB) në lëndët Gjuhë e huaj, Gjuhe shqipe e letërsi dhe Matematikë. 


Programi orientues për PKAB në lëndën “Gjuhë e huaj”

Programi orientues për PKAB në lëndën “Gjuhe shqipe dhe letersi” 

Programi orientues për PKAB në lëndën “Matematikë”


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

2,697 Lexime
8 muaj më parë