Testimi i informatizuar

Programet orientuese për provimin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Nëse do të zhvilloni provimin e informatizuar “Mësues për Shqipërinë”, më poshtë do të gjeni programin orientues për çdo profil që interesoheni.

Programet orientuese për testimin e informatizuar “Mësues për Shqipërinë” për të gjitha profilet janë hartuar nga grupi i punës, i ngritur nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP), për t’u ardhur në ndihmë të gjithë kandidatëve (mësuesve) që do t’i nënshtrohen testimit “Mësues për Shqipërinë”.


Programet përfaqësojnë dhe përmbushin, njëherazi, kërkesat për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesit dhe performimin e përgjithshëm dhe shkencor të kandidatit (mësuesit). Programet janë hartuar në përgjigje të kërkesave që MASR-ja ka vendosur për kandidatët (mësuesit) që testohen.


Programet orientuese për testimin e informatizuar “Mësues për Shqipërinë” për të gjitha profilet janë si më poshtë (klikoni mbi secilin profil): 


Arsim fillor

Arsim parashkollor

Arsim special

Art pamor

Biologji

Edukim fizik

Fizikë

Gjeografi

Gjuhë e huaj

Gjuhë shqipe dhe Letërsi

Histori

Kimi

Matematikë

Muzikë

Shkencat sociale

Shkollat artistike

TIk©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

43,254 Lexime
2 vjet më parë