"MËSUES PËR SHQIPËRINË"

Publikohen listat e kandidatëve për testimin e informatizuar, sipas profileve përkatëse

QSHA (Qendra e Shërbimit të Arsimit) ka publikuar listën e emrave të kandidatëve, të cilët i nënshtrohen testimit të informatizuar, sipas kalendarit dhe datave përkatëse. Më poshtë lista e kandidatëve për këto profile...

QSHA (Qendra e Shërbimit të Arsimit) ka publikuar listën e emrave të kandidatëve, të cilët i nënshtrohen testimit të informatizuar, sipas kalendarit dhe datave përkatëse. Më poshtë lista e kandidatëve për këto profile. Klikoni mbi secilin profil për t'u njohur me listën.


Portali i Mësuesit 2019 Profili Gjuhë Angleze

Gjuhë angleze


Portali i Mësuesit 2019 Profili Gjuhë Gjermane

Gjuhë gjermane


Portali i Mësuesit 2019 Profili Arsimi Special

Arsimi Special


Portali i Mësuesit 2019 Profili Edukim Fizik

Edukim Fizik


Portali i Mësuesit 2019 Profili Gjuhë Frënge

Gjuhë frënge


Portali i Mësuesit 2019 Profili Muzikë AMU

Muzikë AMU


Portali i Mësuesit 2019 Profili Muzikë (Shkollë Artistike)

Muzikë, shkollë artistike


Portali i Mësuesit 2019 Profili Shkenca Sociale

Shkenca sociale


Portali i Mësuesit 2019 Profili Gjuhë Italiane

Gjuhë italiane(Portali Shkollor)2,163 Lexime
4 muaj më parë