Matura Shtetërore

Rezultatet e provimit me zgjedhje

Qendra e Shërbimeve Arsimore publikoi rezultatet e lëndëve me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2018. Në total në testim kanë marrë pjesë 36 328 maturantë.

Qendra e Shërbimeve Arsimore publikoi rezultatet e lëndëve me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2018. 


Në total në testim kanë marrë pjesë 36 328 maturantë. 

• 1.7 % e maturantëve janë vlerësuar me notën dhjetë (10)

• 6.6% e maturantëve janë vlerësuar me notën katër (4)


Publikimi i notave të lëndëve me zgjedhje përmbyll edhe procesin e Maturës Shtetërore 2018. 

(Portali Shkollor)

4,431 Lexime
4 vjet më parë