PORTALI 2020

Shpallen rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve të aplikantëve për portalin “Mësues për Shqipërinë”

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar ka bërë publike rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve të aplikantëve për portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020. Identifikimi në drap bëhet me ID e sistemit, ZVAP e vendbanimit.

Rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve të aplikantëve për portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020 i gjeni në linqet e mëposhtme: 


DRAP DURRËS

Kliko këtu


DRAP KORCË

Kliko këtu


DRAP LEZHË 

Kliko këtu 


DRAP FIER

Kliko këtu 


Identifikimi bëhet me ID e sistemit dhe ZVAP-në e vendbanimit. Për çdo paqartësi komunikoni me DRAP-in ku keni vendbanimin tuaj, tek i cili keni dorëzuar dosjen. (Portali Shkollor) 

3,889 Lexime
3 javë më parë