"MËSUES PËR SHQIPËRINË"

Testimi i informatizuar, lista emërore e kandidatëve

QSHA (Qendra e Shërbimit të Arsimit) ka publikuar listën e emrave të kandidatëve, të cilët i nënshtrohen testimit të informatizuar, sipas kalendarit dhe datave përkatëse. Më poshtë lista e kandidatëve për këto profile...

QSHA (Qendra e Shërbimit të Arsimit) ka publikuar listën e emrave të kandidatëve, të cilët i nënshtrohen testimit të informatizuar, sipas kalendarit dhe datave përkatëse. Më poshtë lista e kandidatëve për këto profile...


Portali i Mësuesit 2019 Profili Matematikë

Portali i Mësuesit 2019 Profili TIK

Portali i Mësuesit 2019 Profili Gjuhë Greke

Portali i Mësuesit 2019 Profili Fizikë

(Portali Shkollor)

1,368 Lexime
4 muaj më parë