Qendra e Trajnimeve Albas

Trajnimet në Elbasan, regjistrohuni tani

Në datat 16 - 18 mars dy modulet “Menaxhimi i klasës” dhe “Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës” zhvillohen në Elbasan në Qendrën “Danida” në orën 14:00. Secili modul ka një kredit dhe kushton 2 mijë lekë.

Qëndra e Trajnimeve Albas ka përfunduar me sukses trajnimet e para për dy modulet “Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës” dhe “Mësimdhënia në kurrikulat e reja”. Seancat u zhvilluan ditë pas dite duke filluar me 9 mars në orën 14:00 në ambientet e qendrës.


Në datat 16 - 18 mars dy modulet “Menaxhimi i klasës” dhe “Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës” zhvillohen në Elbasan në Qendrën “Danida” (pranë gjimnazit “Vasil Kamami”) në orën 14:00. Secili modul ka një kredit dhe kushton 2 mijë lekë.


Ju mund të zgjidhni mes dy moduleve se cilin prej tyre do të ndiqni dhe të regjistroheni në trajnim Nëse hasni vështirësi gjatë procesit të regjistrimit jeni të lutur të kontaktoni në:  0697070480 ; 0697098026 ; 0692058402 ose në adresën [email protected]


Me 23 mars në orën 14:00 trajnimet zhvillohen në Durrës. Ju mund të zgjidhni mes dy moduleve se cilin prej tyre do të ndiqni “Menaxhimi i klasës” ose “Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës”. 


Mbetemi në kontakt për çdo paqartësi apo nevojë që ju keni nëpërmjet numrave të telefonit dhe adresës së e-mailit. 


(Portali Shkollor)

2,640 Lexime
6 vjet më parë