MASR

Udhëzues për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë dhe për mbylljen e vitit shkollor 2019-2020

Ky është udhëzuesi i MASR i cili i vjen në ndihmë drejtuesve, mësuesve, prindërve dhe nxënësve të institucioneve arsimore parauniversitare në lidhje me vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë dhe për mbylljen e vitit shkollor 2019-2020.

Udhëzuesi për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë dhe për mbylljen e vitit shkollor 2019-2020 ka për qëllim të ofrojë udhëzime për mësuesit, nxënësit dhe prindërit në lidhje me: 


1- metodat dhe format e vlerësimit të nxënësve;

2- rolin e mësuesve, nxënësve dhe prindërve në vlerësimin e nxënësve;

3- procedurat e vlerësimit përfundimtar të nxënësve në fund të vitit shkollor 2019-2020,

për klasat 1-12;

4- procedurat e plotësimit të dokumentacionit shkollor;

5- organizimin e mësimit për maturantët në kushtet e kthimit në shkollë;

6- kushtet e mjediseve shkollore sipas parimit të distancimit social dhe higjienizimi i tyre;

7- vlerësimet me notë në provimet kombëtare të arsimit bazë.


Të plotë këtë udhëzues e gjeni mëposhtë, në formatin PDF: 

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

3,888 Lexime
1 muaj më parë