Teste

Vlerësimi i arritjeve të nxënësve të arsimit fillor

Ju ftojmë të shikoni testimet e zhvilluara në klasat e pesta gjatë dy viteve të kaluara. Vlerësimi i arritjeve të nxënësve zhvillohet në fundin e muajit maj.

Nxënësit e klasave të pesta do t’i nënshtrohen testimit në tre lëndë: Gjuhë Shqipe, Matematikë dhe lëndë shkencore. Sipas eksperiencës së viteve të kaluara vlerësimi i arritjeve zhvillohet në fund të muajit maj. Në vijim ju sjellim testet që janë zhvilluar vitet e kaluara në mënyrë që mësuesit të mund të punojnë me nxënësit e klasave të pesta.

(Portali Shkollor)

17,259 Lexime
1 vit më parë