Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: [email protected].

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: [email protected].

Këshilla

 • Të lexuarit në letër dhe të lexuarit digjital te fëmijët.

     4 vjet më parë     2,144 Lexime

  Problemi që sot ndeshim në mënyrë frekuente si një shqetësim dhe deri diku frikë të të rriturve është: a lexojnë sot fëmijët? Të lexuarit është proc...

 • Mësues, kush jam unë?

     4 vjet më parë     2,759 Lexime

  Një shkrim nga Brunilda Xhemo mbi rëndësinë e të kuptuarit të nxënësit, përmes të dëgjuarit të kujdesshëm dhe aktiv. "Komunikimi nuk fillon nga goja e...

 • Prindër, ju jeni partnerët tanë në edukim!

     4 vjet më parë     1,425 Lexime

  Në këtë projekt fokusi vendoset tek kujdesi që prindi duhet të ketë në raport me fëmijën, duke i konsideruar ata bashkëpunëtorë. Sa rëndësi ka vëmendj...

 • Këshilla si të mbajmë klasën të motivuar

     4 vjet më parë     14,367 Lexime

  Motivimi ështe nje ndër detyrat më të vështira me të cilen çdo mësues duhet të përballet çdo ditë. Më poshtë ju sjellim 27 këshilla si të jeni të suks...

 • Ndikimi i vlerësimit

     4 vjet më parë     1,458 Lexime

  Vlerësimi ka një impakt shumë të madh tek nxënësit. Sa po përçohet tek nxënësit ideja se vlerësimi nuk është vetëm marrja e një note, por mbi të gjith...

 • Si të përgatisim folës të mirë?

     4 vjet më parë     5,641 Lexime

  Të folurit në publik nuk është gjithmonë një eksperiencë e lehtë. Më poshtë ju sjellim disa këshilla sesi të përgatisim nxënës të mirëartikuluar dhe t...

 • Pse jam pro formatit ditor?

     4 vjet më parë     6,141 Lexime

  Pyetja që u shtrua lidhur me formatin nxiti debat. Lexova me vëmendje komentet për të parë çfarë argumentash sillnin kolegët që ishin kundër. I lejova...

 • Cili është efekti i testimit?

     4 vjet më parë     2,325 Lexime

  Mësues, ju duhet të diskutoni rreth pyetjes: si studioni? Kjo është një bisedë që disa mësues zhvillojnë me nxënësit e tyre duke dashur që t’i ndihmoj...

 • "Ma hiqni qafe atë plan ditar"

     4 vjet më parë     46,023 Lexime

  Planifikimi në letër nuk e bën një mësues të sukseshëm, një mësues i mirë është ai që ka kreativitet i cili në fund të orës së mësimit mendon dhe hart...

 • Për mësuesit, për ne!

     4 vjet më parë     6,066 Lexime

  Frymëzimi quhet Mësues dhe unë e barazoj mësuesin me fluturën. Flutura ka krahë, i sheh gjërat nga lart, kontrollon, vigjëlon, i mbyll krahët, ulet mb...